Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Socialistisk Lytter- og Fjernseerforbund (SLF)

Socialistisk Lytter- og Fjernseerforbund (SLF), dansk kulturpolitisk organisation (1971-). SLF er en tværsocialistisk sammenslutning bestående af socialister af alle afskygninger, såvel organiserede som uorganiserede, der mener, at den borgerlige indoktrinering i massemedierne - TV, radio, dagspressen - må bekæmpes.

I forbundets formålsparagraf står, at det ud fra en socialistisk samfundsopfattelse vil fremme de samfundskritiske synspunkter i radio, TV og andre massemedier, og at det vil arbejde for en demokratisering af de statslige massemedier og fremme en bevidst holdning hos lyttere og seere til DR's programvirksomhed. Det er et vigtigt led heri at kæmpe for ytringsfrihed og ytringsret i radio og TV og at arbejde energisk mod de reaktionære forsøg på ensretning og fortielse.

På møder, gennem bladvirksomhed, gruppearbejde, seminarer m.v. prøver forbundet at fremme en sådan bevidst holdning hos lyttere og seere. Gennem sammenhængende og systematiske analyser af samlede programflader påviser det, at radiolovens alsidighedsparagraf langtfra overholdes.

En række organisationer er kollektivt medlemmer af SLF.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 20.992