Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Ministersocialisme

I 1908 besluttede Socialdemokratiet på sin kongres ikke at indgå i en regering, før det havde absolut flertal i Folketinget. Beslutningen var et udtryk for samtidens holdning til problemstillingen: At ingen socialist skulle sige ja til at sidde som gidsel for arbejderklassen i en eventuel koalitionsregering, for han ville da ikke kunne arbejde for socialismen. Kampen mod den såkaldte ministersocialisme hører hjemme i Anden Internationales tid, da de første følere mellem liberale og socialistiske partier om regeringssamarbejde blev lagt ud. Det var en forholdsvis stor sag, som blev viet betydelig opmærksomhed på flere af internationalens kongresser før første verdenskrig.

Kampen blev kort. Under og efter verdenskrigen tog socialister plads i Europas regeringer (i Danmark i 1916), og de første parlamentariske arbejderregeringer i Europa blev dannet i 1920.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 23.705