Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Menstadslaget

Ved månedskiftet maj-juni 1931, midt under stor-lockouten samme år, kom det til flere træfninger mellem strejkende arbejdere og ordensmagten ved lastepladsen Menstad, mellem Skien og Porsgrunn. Mens arbejderne var i strejke, sørgede Hydro for indlastning af salpeter ved hjælp af folk ansat på tremånederskontrakter - mange af dem uorganiserede. Da arbejderne demonstrerede mod dem, blev politi, statspoliti og senere også militære styrker sat ind for at beskytte de arbejdsvillige kontraktarbejdere.

Situationen spidsede til, og den 8. juni kom det til slagsmål mellem totusinde demonstranter og politistyrken på 100 mand. Dette «Menstadslag» vakte enorm opsigt. Presset af Norsk Hydros generaldirektør Bjarne Eriksen valgte regeringen - ledet af statsminister Kolstad (Bondepartiet)  at indsætte militære styrker. Ikke for Hydros skyld, men for samfundets, for arbejdsrettens, for lovens skyld, som generaldirektør Eriksen udtalte.

Arbejderne opfattede kontraktarbejdernes adfærd som strejkebryderi og klasseforræderi, og de lokale arbejder- og fagforeninger stod samlet bag aktionslinien. I de øvre lag i LO's ledelse var Menstadslaget mindre velkomment. De lokale kommunister spillede en fremtrædende rolle under demonstrationerne, men formåede ikke at tage ledelsen under aktionerne, og NKP fik samlet betragtet ikke nogen politisk gevinst på Menstadslaget.

H.F.D.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 37.002