Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 26.000 civile (heraf 11.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 50.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 15 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Adorno, Theodor Wiesengrund

Theodor Adorno
Theodor Adorno

Adorno, Theodor W. (1903-69), tysk filosof og sociolog. Han studerede filosofi, psykologi og sociologi ved universitetet i Frankfurt am Main. 1925-27 var han kompositionselev hos Alban Berg i Wien, hvor han også fik kontakt med de øvrige medlemmer af den såkaldte 2. wienerskole, Arnold Schönberg og Anton Webern. 1927 genoptog han filosofistudierne i Frankfurt, som han afsluttede i 1931 med en afhandling om Søren Kierkegaard. Han virkede som musikkritiker, redaktør af nymusiktidsskriftet Anbruch og fra 1931 som privatdocent i filosofi ved Frankfurts Universitet. Han hørte til i inderkredsen omkring vennen Max Horkheimers Institut for Socialforskning og bidrog til instituttets tidsskrift bl.a. med artikler om musikkens samfundsmæssige stilling. Som jøde fik han i 1933 frataget sin forelæsningsret af nazisterne. Efter en mellemstation i Oxford emigrerede han i 1938 til USA, hvor han først i New York og siden i Los Angeles ledede diverse sociologiske projekter, bl.a. om antisemitisme. Her skrev han sammen med Horkheimer Frankfurterskolens teoretiske hovedværk Oplysningens Dialektik (udg. 1947). Han bistod Thomas Mann ved udarbejdelsen af musikafsnittene i romanen Doktor Faustus. I 1949 vendte han tilbage til Frankfurt, hvor han til sin død var professor i filosofi og sociologi og fra 1958 direktør for Socialforskningsinstituttet.

Centralt i Adornos arbejder står den kritiske analyse af forholdet mellem individ og samfund. Med basis i Hegel og Marx udviklede han et historisk og dialektisk begreb om samfundet som totaliteten af individernes indbyrdes afhængighed. I modsætning til den positivistiske samfundsvidenskab hævdede han, at den enkelte helt igennem er samfundsmæssigt bestemt, mens samfundet på den anden side kun eksisterer i kraft af de individer, hvis indbegreb det er. I senkapitalismen har bytteprincippet gennemtrængt alle menneskelige relationer, og samfundet har selvstændiggjort sig som et system, der foreskriver den enkelte allerede samfundsmæssigt bestemte handlinger, uden frihed til at realisere «det gode liv». Adornos aforismesamling fra hans amerikanske eksil Minima Moralia (1951) har derfor undertitlen «Refleksioner fra det beskadigede liv».

I Oplysningens dialektik analyserede han og Horkheimer forholdet mellem oplysning, fornuft og frihed. Oplysningen har som mål at befri mennesker fra naturens overmagt, men idet den former sig som fornuftens beherskelse og udnyttelse af såvel den ydre som menneskets indre natur, slår den om i fornyet ufrihed og barbari, i det fascistiske diktatur og i efterkrigstidens totalt forvaltede verden.

I Negative Dialektik (1966) kritiserede han filosofiens idealistiske tendens til at postulere identitet mellem begreb og sag, subjekt og objekt. Ved at ignorere den del af sagen, der ikke går op i begrebet, afskærer filosofien sig ikke blot fra at erkende verden som den er, men også fra at tænke «det, som kunne være anderledes» - utopien, det gode liv - og binder sig til den slette realitet.

Det ikke-identiske, som Adornos materialistiske, negative dialektik søger at redde, kan finde udtryk i den radikalt moderne kunst. Kunsten er med et udtryk fra Hegel en udfoldelse af sandheden, den er samfundsmæssigt formidlet og præget af de reale, samfundmæssige konflikter, og som sådan et væsentligt objekt for Adornos filosofiske samfundsanalyse. Han beskæftigede sig både med litteratur og musik, der optager næsten en tredjedel af hans produktion. I Den Ny Musiks Filosofi (1948) fremhævede han Schönbergs, Bergs og Weberns brud med den traditionelle tonale musik i deres fri atonale værker, og kritiserede denne «frihedens musikstils» omslag i ufrihed i tolvtonemusikken, som han dog anså for historisk nødvendig. Han formulerede et dialektisk begreb om det musikalske materiale, hvis historiske tendens ingen autentisk kunst kan ignorere, men samtidig kritiserede han den stigende materialefetischisme i efterkrigstidens serielle musik. I sine bøger om komponisterne Gustav Mahler (1960) og Berg (1968) prægede han et begreb om modernitet, som foregreb og kritiserede mange af den postmoderne æstetiks vigtigste pointer.

H.P.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 2/1 2006

Læst af: 64.974