Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Lykketoft, Mogens

Mogens Lykketoft

Mogens Lykketoft (1946-). Dansk socialdemokratisk politiker og minister. Født den 9. januar 1946 i København som søn af farvehandler Axel Lykketoft og Martha Lykketoft. Matematisk student fra Frederiksberg Gymnasium 1964. Cand.polit. fra Københavns Universitet 1971.

Medlem af Socialdemokratiet siden 1964. I ledelsen for det socialdemokratiske studenterforbund Frit Forum 1965-70, landsformand 1968-69. Engagement i samme periode i bl.a. Vietnambevægelsen. Ansat i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd med afbrydelser fra 1966, afdelingsleder 1975-81. Gennem årene sekretær i LO's ØD- og skatteudvalg og »hvidbogsudvalget« om boligpolitik. Mange partihverv siden 1965. Medredaktør af arbejds- og principprogrammer. Medlem af bl.a. Indkomstskatteudvalget 1975-77 og Ligningsrådet 1976-81 og 1984-93.

Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Københavns Amtskreds fra 8. dec. 1981. Minister for skatter og afgifter 20. jan. 1981-10. sept. 1982. Finansminister fra 25. jan. 1993 - 21. december 2000. Udenrigsminister fra 21. december 2000 - november 2001. Formand for Folketingets Skatte- og Afgiftsudvalg 1984-86, for Folketingets Erhvervsudvalg 1987-88 og for Folketingets Politisk-Økonomiske Udvalg 1988-90. Socialdemokratiets politisk-økonomiske ordfører og finanspolitiske ordfører 1988-91, politisk ordfører 1991-93.

Som finansminister siden 1993 var Lykketoft hovedarkitekten bag udformningen af Socialdemokratiets neoliberale økonomiske politik i kølvandet på sammenbruddet i 80'ernes borgerlige regeringer. Han overtog i december 2000 posten som udenrigsminister, hvor han specielt gjorde sig bemærket ved at kritisere Israel for dets undertrykkelse af den palæstinensiske befolkning i de besatte områder.

I december 2002 overtog han posten som formand for Socialdemokratiet fra Poul Nyrup Rasmussen. Skiftet var det 2. i træk i partiet uden indre koncensus, og dækkede over politiske uenigheder omkring partiets politiske udvikling. Lykketoft var imidlertid lige så lidt som Nyrup Rasmussen i stand til at udvikle en markant oppositionspolitik overfor VKO regeringen, og snigløbet på den foregående formand svækkede partiet, der ved valget 8. februar 2005 endte med at gå 5 mandater tilbage. Med kun 25,8% af stemmerne skulle man tilbage til jordskredsvalget i 1973 for at finde et ringere valg for socialdemokratiet. Lykketoft påtog sig umiddelbart ansvaret for nederlaget, og meddelte på selve valgaftenen at han trak sig som partiformand.

Lykketoft har redigeret Magtspil og Sikkerhed (1968), Kravet om lighed (1973), og skrevet Skattereform 78? (1978). Medforfatter til bl.a. Anno 2001 - en socialdemokratisk science fiction (1986) og skrevet Sans og samling - en socialdemokratisk krønike (1994).

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 21/2 2005

Læst af: 44.375