Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Kvindelig intuition

Kvindelig intuition er en nedvurderende betegnelse på kvinders uformidlede og ordløse erfaringer og forståelse. Den samme forståelsesform hos mænd kaldes gerne for skøn eller vurderingsevne. En kvinde kan «føle», at noget er rigtigt eller galt, men kan ikke sige nøjagtig, hvordan eller hvorfor hun ved det. Hustruer kan føle, hvad ægtemanden ønsker, hvordan situationen har været på arbejdspladsen i dag og hvad hun dermed bør sige eller gøre.

Kvindelig intuition, som andre former for skøn, er et udtryk for erfaringer, som ikke lader sig præcist bestemme. Den indeholder det mangesidige ved erfaringer, og øjeblikkets opfattelse kan være flygtig og uklar. Intuition indeholder både det talte og de uudtalte, som det udtrykker sig kropsligt og mimisk. Denne måde at samle og begrunde skøn og erfaringer på er i strid med, hvad man sædvanligvis forstår ved at tilegne sig kundskaber og begrunder sin viden på, «logik».

Den kvindelige intuition er både nødvendig og problematisk for kvinder selv. En traditionel kvinderolle med omsorgsarbejde både forudsætter og udvikler evnen til at indeholde det mangesidige. I pigers opdragelse læres opmærksomheden for andres udtalte og ikke udtalte behov og ønsker. Dette kommer dem til gode f.eks. i omsorg for børn. Sådan set er intuitionen nødvendig og værdifuld. Og den er/forbliver kønsspecifik, fordi denne type forståelse og erfaring er knyttet til kønsbestemt socialisering og arbejdsdeling.

Men den er også problematisk. Den kvindelige intuition indgår i kvinders væremåde og samværsformer og kan virke hindrende for kvinders bevidsthedsudvikling. I en bevidstgørelse, ud fra egne erfaringer som kvinde, må erfaringerne tydeliggøres og påsættes navne. Først da kan kvindeerfaringerne drøftes og sættes ind i den samfundsmæssige sammenhæng, som viser deres forudsætninger. Skal noget ændres, hjælper en «følelse» af, at der er noget galt, kun lidt. Intuitionen kan være vejledende, men ikke give vejledning for konkrete handlinger.

Kvinder og mænd optræder ikke altid på forskellige arenaer. Når kvinder kommer ind på «mænds områder», tilsidesættes og nedvurderes kvinders måde at udøve skøn på. Den er ikke legitim. Og det er ikke, fordi et godt skøn ikke behøves eller værdsættes - jfr. politikerens tæft - men fordi de kvindespecifikke væreformer og dermed udtryksformer falder igennem, når spillereglerne er kønsspecifikke, men med modsat fortegn.

S.N.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Psykologi

Sidst ajourført: 2/10 2005

Læst af: 31.340