Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Kolstrup, Søren

Søren Kolstrup

Søren Kolstrup (1947-), lektor og dansk venstrefløjspolitiker, født 30. april 1947 i Varde som søn af lærer Anna Hedevig Kolstrup.

Student 1966 fra Kolding Gymnasium. Cand.mag i historie og samfundsfag fra Århus Universitet 1973. Ph.d. 1997 i historie og samfundsforhold.

Lærer ved Maribo Gymnasium fra 1974. Konsulent ved Danmarks Radios udsendelsesrække «Lokalsamfund i forvandling» 1981-82. Gæstelærer på RUC fra 1994. Tillidsmand ved Maribo Gymnasium 1977-84. Medlem af bestyrelsen for Reventlow-Museet fra 1998 og bestyrelsen for «Center for økologisk jordbrugsteknologi» fra 1994. Tildelt Arbejderhistorieprisen 1998.

Medlem af partiet Venstresocialisternes (VS) hovedbestyrelse 1982-86. Medlem af Enhedslistens Økonomisk-Politiske Udvalg fra 1994. Folketingsmedlem for Enhedslisten for Fyns Amtskreds fra 1998.

Forfatter til «8-timersdagen», 1972; «Nakskov '31 - et bidrag til arbejdsløshedsbevægelsernes historie», 1977; «Vulcan - en fabrik i provinsen», 1981; «Mellemkrigstidens Danmark. Produktion og levevilkår», 1987; «Velfærdsstatens rødder, fra kommunesocialisme til folkepension» (1997) samt flere lærebøger og debatbøger.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 37.184