Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Knudsen, Christian Holtermann

Christian Holtermann Knudsen
Christian Holtermann Knudsen

Knudsen (1845-1929), foregangsmand i norsk arbejderbevægelse. Christian Holtermann Knudsen var født i Bergen og var uddannet typograf. Hans position, som selve pioneren i norsk arbejderbevægelse, hviler på hans arbejde som organisationsstifter på tre forskellige felter.

For det første var han formand i Typografisk forening i Oslo fra 1876. Som formand her tog han initiativ til dannelse af et typografisk landsforbund. «Centralreisekassen», som startede i 1882, dannede grundlag for den senere Centralforening for bogtrykkere.

For det andet var han på dette tidspunkt blevet overbevist socialdemokrat, og mente at en af de vigtigste opgaver nu måtte være at skaffe arbejderbevægelsen sin egen avis. I 1884 udkom arbejderavisen «Vort Arbeide». Da alle trykkerier med tiden nægtede at trykke avisen, byggede Holtermann Knudsen eget trykkeri. I 1896 blev både bladet og trykkeriet overtaget af Arbeiderpartiet.

For det tredje var Holtermann Knudsen en vigtig person i opbygningen af arbejderpartiet. I 1885 blev «Den socialdemokratiske forening» dannet i Oslo med Knudsen som formand. Han arbejdede ivrigt for at danne et landsomfattende parti med udgangspunkt i de socialdemokratiske foreninger og var en central person på stiftelsesmødet af «Det forenede norske Arbeiderparti» i 1887. Fra 1898 til 1925 var han repræsentant for Arbeiderpartiet i Oslo bystyre, og 1906-15 var han stortingsmand.

Politisk var Christian Holtermann Knudsen moderat med rødder i Venstre og Venstres arbejderorganisationer. Hans princip var at holde partiet samlet for enhver pris, og derfor var han imod den socialdemokratiske fraktion i 1921 og imod kominternfløjen i 1923. I kraft af den institutionelle opbygning, som han havde arbejdet for, nød han hele partiets tillid, uden at man ellers knytter særlige sager eller politiske principper til hans navn.

H.F.D.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 22.467