Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Kætteri

De rettroende har gennem tiderne haft overbevisende måder at forklare andre, at de tager fejl! 

Kættersk er i teologisk forstand en læresætning eller en samling af lærersætninger, som er stemplet som falsk(e) af en kirkelig autoritet. Kætteri er i denne forstand en afvigelse fra ortodoksi (rettroenhed). Uden ortodoksi intet kætteri.

I kirkens historie skelner man gerne mellem før-middelaldersk og middelaldersk kætteri. I de første århundreder var den kristne tro endnu ikke udformet som en ensartet teologi, og kirken havde heller ikke befæstet sin stilling som institutionel statsholder af den guddommelige åbenbaring. Derfor blev de første kættere ofte først dømt som kættere af eftertiden, når deres lære var mislykkedes i at blive den rette lære.

Først da ortodoksien var fastlagt og romerkirkens autoritet etableret, blev uenighed pr. definition kætteri. Kætteriet er i særlig grad knyttet til middelalderen, hvor kirken som troens forvalter havde fortolkningsmonopol på de bibelske skrifter. En kætter er ud fra den katolske kirkes definition enhver døbt person, som genstridigt (dvs. efter at det fejlagtige synspunkt er tydeliggjort) benægter og betvivler en guddommelig eller kirkelig sandhed. Fra 1200-tallet blev kætteri så stærkt udbredt, at der blev oprettet en permanent institution - inkvisitionen - for at bekæmpe det.

Ligesom ortodoksien har kætteriet skiftet fra periode til periode og fra gruppe til gruppe op gennem historien. Luther - der selv var kætter for en tid - erklærede i 1521, at kætteri ikke burde føre til fysisk afstraffelse overhovedet. Ti år senere foreslog han dødsstraf for blasfemi (offentlig erklæret kætteri) og for statsundergravende kætteri. Selv om kampen mod kættere har været mere fremtrædende indenfor katolicismen end protestantismen, har kirken i begge traditioner altid været på vagt overfor afvigende meninger. Denne tendens har varet ved lige frem til i dag.

Revisionismen er for den marxistiske (og især den kommunistiske) bevægelse, hvad kætteriet er for kirken. Marxismen - som teologien - må ændres efterhånden som tiden går. Kommer revisionen ovenfra, erstatter en ny grundsætning den gamle: «skabende videreudvikling af marxismen». Kommer revisionen fra selvstændige og uafhængige teoretikere, bliver den anset for kætteri: «revisionisme».

R.S.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 40.490