Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Katolsk Arbejderaktion Danmark (KA)

Katolsk Arbejderaktion i Danmark blev stiftet i 1960 som en afdeling af det internationale Unge Katolske Arbejdere og blev omgående involveret i faglige og politiske aktioner. Dens formål var gennem solidaritet nationalt og internationalt, at åbne arbejdskammeraternes øjne for de kristne livsværdier. Dens hovedprincip var social retfærdighed og fred. Den bakkede derfor gennem årene op bag de fleste af solidaritetskomiteernes internationale arbejde.

Allerede i december 1948 var Katolsk Arbejdergruppe, Vesterbro, blevet oprettet. Dens formål var at gennemføre en studiekreds om kommunismen, begyndende med «Det kommunistiske Manifest». Gruppens virksomhed var primært baseret på studiekredse og foredrag. Til gruppen var tilknyttet en gejstlig vejleder - en pater. Gruppen udgav bladet Arbejdet og var bl.a. aktiv i strejkestøttearbejde.

Sammen med Katolsk Arbejderaktion stiftedes dens ungdomsorganisation Unge Katolske Arbejdere. Ved generalforsamlingen 14. maj 1962 brød Katolsk Arbejderaktion med bladet Arbejdet, der ifølge protokollen blev anklaget for at have fulgt en «socialdemokratisk» linie. Der blev tilsyneladende også bebudet en mere aktivistisk linie på denne generalforsamling – også i modsætning til de akademisk betonede foredrag og studiekredse i Katolsk Arbejdergruppe. Som en konsekvens af denne politikopfattelse blev der stillet forslag om en demonstration foran den spanske ambassade i anledning af strejkerne i Spanien i 1962.

Allerede i 1960'erne og 70'erne arbejdede Katolsk Arbejderaktion og Unge Katolske Arbejdere i solidaritetsbevægelser som Vietnam 69, Folkebevægelsen mod EF, Komiteen Salvador Allende samt Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed. I international sammenhæng samarbejdede man fredspolitisk med Berlinerkonferenz der europäischen Katholiken – et DDR-initiativ for fredspolitisk arbejde for europæiske katolikker – ligesom man havde tætte kontakter til det østtyske CDU. Samarbejdet med disse organisationer vidner om en vis tilknytning til DKP – vel især personificeret ved George Bune Andersen, der f.eks. var præsidiemedlem i Samarbejdskomiteen, men parlamentarisk var der eksempler på individuelle medlemskaber af SF. Betegnende var f.eks. G. Bune Andersens formulering i sin formandsberetning på Katolsk Arbejderaktions generalforsamling den 30. november 1984 om «DDR's indsats for fredens bevarelse i verdensmålestok».

Et andet aspekt ved Katolsk Arbejderaktion var det ideologisk-religiøse, der afspejlede sig ved skismaer og kontroverser - bl.a. i forbindelse med Vietnamkrigen - med de gejstlige myndigheder. Det fremgår bl.a. af en større korrespondance med den katolske biskop Hans L. Martensen, der under Vietnamkrigen ubetinget måtte henvise til pavens upartiske fredsbestræbelser.

Katolsk Arbejderaktion betegner en vis militant praksis, men er overordnet underlagt en ideologisk-religiøs rammebetingelse konkretiseret i arbejderapostolatet (troens udbredelse blandt arbejderbefolkningen).

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 18/1 2009

Læst af: 24.547