Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Jones, Mary Harris

Mother Jones
Mother Jones

Jones, (1830(?)-1930) nordamerikansk arbejderleder, oftest kaldet «Mother Jones». Mary Harris Jones var født i Irland og voksede op i Canada. Som ung arbejdede hun flere forskellige steder i USA som lærer og syerske. Hun giftede sig og fik barn, men både mand og barn døde. Hun tog så arbejde i forskellige bomuldsspinderier, senere også i andre industrier, og samlede oplysninger om arbejdsforholdene for kvinder og børn.

Efterhånden blev hun kendt for sin utrættelige indsats for minearbejderne og deres familier, ikke mindst under strejker. I perioder blev hun lønnet af fagforbundet United Mine Workers. I nogle år arbejdede hun for International Workers of the World. I 1903 skabte hun stor offentlig opmærksomhed omkring børnearbejde ved at arrangere en flere dages børnemarch. Selv da hun var over halvfems år gammel, fortsatte hun sin rejse- og foredragsvirksomhed.

«Mother Jones» havde et temmelig traditionelt syn på arbejdsdelingen mellem kønnene. Hun mente, at gifte kvinder burde ikke have arbejde udenfor hjemmet, og hun støttede ikke kravet om stemmeret for kvinder. Alligevel gjorde hun et stort arbejde for kvinder, både blandt husmødre og industriarbejdere, og hun hævdede, at alle vellykkede strejker blev vundet af kvinder. Hendes hovedindsats var dels at gøre offentligheden opmærksom på de dårlige arbejdsforhold for mænd, kvinder og børn i miner og industri, dels at hjælpe arbejderne til at handle selv.

S.Ny.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 29.580