Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)

IWGIA
Classensgade 11 E
2100 København Ø

Tlf. 3527 0500
Internet www.iwgia.org

IWGIA's internationale sekretariat ligger på ovenstående adresse. Den har endvidere lokalafdelinger i Danmark, Norge, Sverige og Schweiz.

IWGIA er stiftet i 1968. Organisationens formål er at beskæftige sig med den undertrykkelse, som de indfødte folk i mange lande er udsat for som følge af racehad og generel mangel på forståelse af og respekt for ikke-europæiske kulturer og livsstil. Organisationen bestræber sig på, at sikre de indfødte folks fremtid i overenstemmelse med deres egne ønsker. Der indsamles oplysninger og rapporter om overgreb mod indfødte folk rundt om i verden, som efterfølgende bliver offentliggjort i publikationer. Endvidere formidles projekter, retshjælp og anden form for støtte mhp. at styrke de indfødte folks sociale, kulturelle og politiske kamp for anerkendelse og ligestilling.

IWGIA råder over Europas største specialbibliotek om indfødte folks anliggender og producerer en række løbende publikationer på engelsk og spansk.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 28.789