Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Hierarki

Hierarki er en ordning hvor magt, myndighed, autoritet og prestige er systematisk ulige fordelt mellem folk. Det er et system med klare regler for, hvem der skal bestemme og hvem der skal adlyde. Et hierarki kan fremstilles som en trekant eller en pyramide. Øverst er der få, som har megen magt, længere nede er der færre, som har mindre magt, og på bunden er der mange, som ikke har magt.

H
IIIII
EEEEEE
RRRRRRR
AAAAAAAAA
RRRRRRRRRRRR
KKKKKKKKKKKKK
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Gode eksempler på hierarkisk opbyggede organisationer er militæret, det leninistiske parti og Landsorganisationen. Modsætningen til hierarkisk organisering er en flad organisering, hvor alle medlemmer i en organisation er ligestillede, og intet organ kan træffe beslutninger som binder lavere organer.

Samfundspyramiden - en gang betragtet som udtryk for en guddommelig og naturlig orden.

Hierarkiet kan være formaliseret med klare regler, men det behøver ikke at være det. Selv om der ikke står skrevet noget sted, at det skal være således, kan det alligevel ske, at folk som arbejder, bor eller har andre ting tilfælles kan fordele magt systematisk ulige imellem sig: Far er over mor, mor er over Per, Per er over Hanne, Hanne er over katten osv.

Systemer eller sammenslutninger kan være hierarkiske uanset hvor store eller små de er. Man kan således tale om en hierarkisk rangordning af alle verdens lande, om at samfundet i et land er hierarkisk opbygget, om at organisationer står i et hierarkisk forhold til hinanden, eller om at forholdet mellem de der er med i den samme formelle eller uformelle organisation er hierarkisk.

I mange ordbøger er hierarki forklaret med «præstevælde», men egentlig er det navnet på den indre rangordning mellem engle, ærkeengle og andre medlemmer af det himmelske system.

A.Ho.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 94.067