Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Arbeiderdemokratene

Det ikke-socialistiske arbejder- og husmandsparti som i årene efter århundredeskiftet udsprang af De forenede norske Arbejdersamfund, vedtog i 1911 at ændre navn fra De forenede norske Arbeidersamfunn til Arbeiderdemokratene. Året efter blev tilføjelsen «Det radikale Folkeparti» hægtet på, og i 1921 blev denne tilføjelse gjort til partiets navn og «Arbeiderdemokraterne» til en tilføjelse i parentes. Betegnelsen arbeiderdemokraterne blev imidlertid helt frem til partiets opløsning i 1940 - det sidste landsmøde blev af holdt i 1927 - hængende fast som betegnelse for dets medlemmer.

H.F.D.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 21.863