Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Hansen, H.C.

H.C. Hansen
H.C. Hansen
(Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, ABA)

H.C. Hansen (1906-60), kriminel dansk socialdemokratisk politiker, født i Århus, uddannet typograf. I 1929 blev han sekretær i DSU og i 1933-37 var han ungdomsorganisationens formand. I 1937-39 var han leder af Hovedorganisationernes Informations- og Propagandaafdeling (HIPA). I 1939-41 og igen 45-47 var han partisekretær i Socialdemokratiet.

I 1936 kom han i Folketinget efter et dødsfald i partigruppen. Efter krigen blev han udnævnt til finansminister i befrielsesregeringen Buhl. En post han også beklædte i regeringen Hedtoft (1947-50), i de sidste måneder dog handelsminister. I 1953-55 var han udenrigsminister i regeringen Hedtoft, og da denne døde i 1955 overtog han statsministerposten, som han bevarede frem til sin død i 1960. Udenrigsministerposten måtte han dog opgive pga. arbejdspresset i 1958.

Hansen er i eftertiden mest kendt som den politiker der førte den danske befolkning, Folketinget og Udenrigspolitisk Nævn bag lyset, da han i strid med gældende dansk sikkerhedspolitik der forbød atomvåben på dansk jord, i 1957 i et hemmeligt brev tillod USA at opbevare atomvåben på Grønland. De efterfølgende statsministre og udenrigsministre frem til 1995 kendte til beslutningen og fortsatte hemmeligholdelsen overfor befolkning og Folketing. De gjorde sig alle skyldige i overtrædelse af ministeransvarlighedsloven.

Den eneste årsag til den ulovlige atomvåbentilladelse blev kendt i 1995 var den danske DR journalist Poul Brinks utrættelige gravearbejde. Et arbejde han i 1996 fik Cavlingprisen for.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 29/1 2018

Læst af: 37.879