Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 23.243
: :
Fagfronten på DTH/DIA
Left
Rocks
2024-06-13 05:00

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Fagfronten på Danmarks Tekniske Højskole (DTH) og Danmarks Ingeniør Akademi (DIA) blev dannet i efteråret 1973 som en organisatorisk ramme om det fagkritiske arbejde på DTH og DIA (se Fagkritik). I 1975-76 blev den underinddelt i faglige grupper svarende til studieretningerne kemi, bygning, maskin og elektro der fandtes på DTH og DIA - senere DTU. Fagfronten ophørte med at eksistere ca. i 1985.

Fagfrontens vigtigste arbejdsområde var som nævnt fagkritikken, der kom til udtryk i kritik af såvel teknologiens samfundsmæssige anvendelse og teknikerens funktion, som af undervisningens indhold på DTH og DIA. Rammen for frontens arbejde var ofte gennemførelsen af alternative kurser, der mundede ud i diverse rapporter inden for områder som brancheanalyse, teknologianalyse og arbejdsmiljø. Nogle af projekterne blev lavet i samarbejde med arbejdsgrupper uden for DTH/DIA. Et andet vigtigt arbejdsområde for fronten var strejkestøttearbejdet, hvor den gik ind i støttearbejdet omkring alle større strejker i sidste halvdel af 70'erne.

Fronten udgav frem til starten af 80'erne det teknologikritiske kvartalsskrift, Kritnik. Den var endvidere aktiv i gennemførelsen af de såkaldte Tek-Nat seminarer - Teknisk Naturvidenskabelige Seminarer. De blev gennemført hvert år i samarbejde med studerende fra andre tekniske og naturvidenskabelige uddannelser - bl.a. KU, RUC, AU, AUC og Teknika - og trak 70-200 deltagere.

Fronten var ikke tilknyttet nogen bestemt politisk primærorganisering, men arbejdede på et bredt socialistisk grundlag. Den døde ud omkring 1985, da dens sidste medlemmer var færdige med deres studier. Trods indsatsen i det studenterpolitiske arbejde - som frontens medlemmer prioriterede højt - lykkedes det ikke fra starten af 80'erne at rekruttere medlemmer, der kunne føre det teknologikritiske arbejde videre. I nogen grad skyldtes dette dog også, at det lykkedes at få institutionaliseret dette arbejde. Fronten var i sidste halvdel af 70'erne meget aktiv omkring oprettelsen af Institutterne for hhv. Samfundsfag (1978) og Arbejdsmiljø (1980) samt oprettelsen af et U-landskursus. Konsekvensen af institutternes oprettelse var, at alle studerende blev introduceret til en form for teknologikritik og økonomi, men samtidig at kritikken blev lagt i institutionelle rammer, hvor nye studerende ikke kunne se noget særskilt argument for at bevare en selvstændig fagfront.

A.J.