Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Norge
Arbejde  .  Politisk  .  Politiker  .  Parlamentariker
    .  Parti  .  Formand
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Kommunisme
    .  Reformistisk  .  Socialdemokrati
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 24.991
: :
Egede-Nissen, Adam
Left
Rocks
2024-06-18 17:09

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Adam Egede-Nielsen
Adam Egede-Nissen

Egede-Nissen (1868-1953), norsk politiker, født i Levanger. Han begyndte at studere filologi i 1886, samtidig med, at han arbejdede inden for postvæsenet. I 1897 blev han Postmester i Vardø. I 1900 blev Egede-Nissen valgt til formand i partiet Venstre i Vardø. Fra 1900 til 1912 var han stortingsrepræsentant, først for Venstre, men i 1905 sluttede han sig til Det Norske Arbejderparti (DNA). Han arbejdede aktivt for at organisere arbejderne i Finnmark, samarbejdede med Ellisif Wessel og støttede i 1906 trykningen af illegalt propagandamateriale på russisk («Vardøsagen»). Fra 1915 var han ordfører i Stavanger. I 1918 rejste han til Rusland og tog kontakt med bolsjevikkerne og deltog i februar i en konference som forberedte stiftelsen af Den kommunistiske internationale. I 1918-1923 var han medlem af DNA's hovedbestyrelse, og i 1921 blev han igen stortingsrepræsentant. Han sluttede sig i 1923 til NKP og blev i 1934 valgt til partiets formand. Formelt havde han dette hverv frem til 1946, men uden at den politiske ledelse af NKP egentlig lå hos ham.

Selvbiografien «Et liv i strid» (1945) indeholder ikke særlig meget konkret om hans tid som NKP’s formand, men en del oplysninger om hans første tid som stortingsrepræsentant.

E.Lo.