Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 33.722
: :
Aldrig mere Krig
Left
Rocks
2024-06-13 05:00

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Aldrig mere Krig
Hedevej 14
Rebild
9520 Skørping

Email: ikkevold@fred.dk
Internet: http://www.fred.dk

Aldrig mere Krig (AMK) er en dansk pacifistisk, antimilitaristisk organisation, som arbejder mod militæret og mod militarismen - bl.a. ved militærnægtelse og protester mod våbenhandel.

Landsforbundet eller landsforeningen Aldrig mere Krig blev stiftet i 1926 som den danske afdeling af den internationale pacifistisk orienterede militærnægterorganisation War Resister's International (WRI). WRI blev grundlagt i 1921.

Under besættelsen tog folk fra AMK initiativ til oprettelsen af Fredsvennernes Hjælpearbejde, det senere Mellemfolkeligt Samvirke. Desuden samarbejdede AMK med resten af de danske fredsbevægelser i det i 1942 oprettede Ungdommens Fredsudvalg.

I 1959 var AMK ved lærer Carl Scharnberg, højskoleforstander Svend Haugaard, og valgmenighedspræst Uffe Hansen med til at starte Kampagnen mod Atomvåben.

Omkring 1965 oprettedes Militærnægternes Oplysningskontor i København og Århus med det formål, at styrke samarbejdet mellem tidligere militærnægtere for at forbedre oplysningsarbejdet for indkaldte militærnægtere. Initiativtagerne var tidligere militærnægtere fra Gribskovlejren og folk fra AMK. Ud fra erfaringerne fra Militærnægternes Oplysningskontor grundlagdes Militærnægterforeningen i januar 1967.

I begyndelsen af 1970'erne deltog AMK i Samarbejdsudvalget mod NATO og samarbejdede med Forsoningsforbundet. Fra 1992 har foreningen haft bladsamarbejde med International Liga for Fred og Frihed, fra 1996: Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed.

I 1996 søsatte AMK internetprojektet: Hjemmesider for fred. På adressen www.fred.dk, kan der i elektronisk form hentes en del af AMK's publicerede dokumenter inden for de senere år.

T.H.

Litteratur

Vedrørende ældre bogtrykte materialer se Axel Pilles scrapbøger med bogtrykkeren William Jessens produktion i Småtryksafdelingen i Det kongelige bibliotek: Tryksager, Plakater, Mærkater, Løbesedler, Pjecer og lign. udført for Fredsforeninger og Privatpersoner i Aarene 1928-40 af William Jessens Bogtrykkeri i St. Regnegade 26, DI, København K. Og: Tryksager udgivne af Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Dansk Freds- og Folkeforbundsforening, Ungdommens Fredsforbund, Udgivet i Perioden 1928-1936, Samlet af Axel Pille. (Journalist, Forfatter, Oversætter). Medstifter af Landsforbundet Aldrig mere Krig.

Aldrig mere Krig: Aldrig mere Krig. Silkeborg 1942.
Carter, April: Direkte ikke-voldsaktion. København 1969.
Christensen, Thomas: Danmarks Værn. Silkeborg 1946.
Kragh Hansen, Peter [ed]: Danmark uden våben. Langeskov 1990.
Ebert, Theodor: Hindringer for guerillakrig i højtindustrialiserede samfund. Århus.
Einstein, Albert: Einsteins hilsen til krigsmodstanderne. København 1931.
Europa uden atomvåben. Århus, København 1981.
Everyman III. København Valby 1965.
Frisk, Mogens: I stedet for NATO. Silkeborg 1960.
Hansen, Uffe: Kirken og Fredsarbejdet. Silkeborg 1947.
Haugaard, Svend: Aktiv pacifisme. Svendborg 1962.
Haugaard, Svend: Fredsvennernes Hjælpearbejde. Silkeborg 1947.
Hjemsendt. Silkeborg 1952.
Hold 67 på militærnægterskolen i Slagelse: Militærnægter ? København, Vrå 1978.
Grønnegaard, Gert [ed]: Ikke-voldsforsvar. København 1973.
Jonassen, H.: Fredens Fortropper : Krigsmodstandernes Internationale. Silkeborg 1947.
Jonassen, H.: Kamp uden våben. København 1962.
Jørgensen, Arne: Forenede Nationer : en Fredsgaranti. Silkeborg 1947.
Larsen, Laurids: Vi vil leve. Skjern 1962.
En lokalgruppe arbejder. Ålborg 1976.
Lov om værnepligtiges anvendelse til civilt arbejde. København 1962.
Mathiasen, Otto: Vaabene ned! : Nægt Militærtjeneste! Silkeborg 1935.
Mogensen, Hans Jørgen S.: Militærnægterhåndbogen : Hvad en militærnægter bør vide om civil værnepligt. København 1984.
Mogensen, Hans Jørgen S.: Militærnægterhåndbogen : En bog for værnepligtige. Langeskov 1989.
Ned med våbnene. København 1960.
Novrup, Johs.: Menneskerettigheder. København 1946.
Pauling, Linus: Næste skridt imod fred. København 1964.
Pille, Axel: Hvad Soldaten Lærer. København 1934.
Thoft, Jens [ed]: Ikke-vold: strategi i klassekampen. København, Kongerslev 1974.
Thoft, Jens: Kamp uden vold : argumenter for en ny forsvarspolitik. København 1976.
Tolstoj, Leo. [ed] Valentin Bulgakov: Magtanvendelse, Krig og Revolution : Uddrag af hans Skrifter, Dagbøger og Breve. København 1928.
Veibel, Stig: Kan kloranlægget paa Islands brygge betyde en giftgaskatastrofe over København? København 1937.
Welblund, Poul: Den ukendte Soldat : En Legende i 4 Billeder. Svendborg 1934.
Whittle, Peter: Militærnægtelse : En oversigt over militærnægterordninger i forskellige lande.
Winther, Judith: Stands den internationale våbenhandel. Allerød 1995.
Winther, Judith: Stop international trading in arms. Allerød 1995.
Zeuthen, Else: Freden og Fædrelandet : Artikler af Else Zeuthen ; Carl Nielsen ; J. Gaarn Larsen. København 1943.

Jonassen, H.et al.: Aldrig mere Krig. Valby 1966.
Ditzel, Meta M.: Den offentlige mening og fredsbevægelsen. Viborg 1983.
Haugaard, Svend: Ikke ord uden gerning : erindringer af Svend Haugaard. København 1989.
Helveg Petersen, K.: 75 års fredsarbejde. København 1957.
Kragh Hansen, Peter: Pacifister i krig. Odense 1990.