Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Danmark
DatoOpdatering
2013.12.06Opdatering 2013
Indhold
Diskussionsforum
Atlas
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 1.193.414
Verden  .  Europa  .  Danmark
: :
Danmark - statistik
Befolkning5,3 mio.
ValutaDKr
Areal43.090 Km2
HovedstadKøbenhavn
Befolkningstæthed122,9 indb./Km2
HDI placering19

Demografi

       
Befolkning:  
5,4
 mio. (2005) +
... [prognose]:  
5,4
 mio. (2015)
Befolkningstilvækst (årlig rate, gennemsnit for 1975-2000):  
0,2
 % (2003) +
Befolkningstilvækst (årlig rate, gennemsnit for 2000-2015):  
0,2
 % (2003) +
Bybefolkning (andel af den samlede befolkning):  
85,6
 % (2005) +
... [prognose]:  
86,8
 % (2015)
Børn og unge - andel af befolkningen der er under 15 år:  
18,8
 % (2005) +
... [prognose]:  
17
 % (2015)
Gamle - andelen af befolkningen der er over 65:  
15,1
 % (2005) +
... [prognose]:  
18,4
 % (2015)
Forventet levetid ved fødslen:  
78,7
 år (2010) +
Kvinders forventede levetid ved fødslen:  
80,1
 år (2005) +
Mænds forventede levetid ved fødslen:  
75,5
 år (2005) +
Sandsynlighed ved fødsel for, at en kvinde bliver 65 år (2000-2005):  
87
 % (2003) +
Sandsynlighed ved fødsel for, at en mand bliver 65 år (2000-2005):  
81
 % (2003) +
Sandsynligheden for IKKE at blive 40:  
2,4
 % (2005)
Sandsynligheden for IKKE at blive 60:  
10,3
 % (2005) +
Fødselsrate (antal børn pr. kvinde):  
1,8
  (2005) +
Fertilitet blandt unge kvinder (antal fødsler blandt 15-19 årige):  
6
 fødsler blandt 15-19 årige kvinder pr. 1000 (2008)
Indsatte i landets fængsler:  
4.198
  (2007) +
Indsatte i landets fængsler:  
77
 pr. 100.000 (2007) +
Kvindelige fangers andel af det samlede antal fængslede:  
5
 % (2007)

Sundhed

       
Børnedødelighed:  
4
 ‰ (2005) +
Børnedødelighed blandt børn under 5 år (blandt levendefødte):  
4
 ‰ (2008) +
Nyfødte med lav fødselsvægt:  
5
 % af nyfødte (2006)
Fødselsdødelighed (dødelighed blandt fødende kvinder pr. 100.000 levenedefødte):  
3
  (2008) +
Gennemsnitlig daglig kalorieoptag pr. indbygger:  
3.407
  (1997)
Underernæring (andelen af indbyggere blandt den samlede befolkning der er underernærede):  
<5
 % (2006) +
Underernæring - spædbørn med lav fødselsvægt (1998-2003):  
5
 % (2003) +
HIV/AIDS blandt den voksne befolkning (15-49 årige):  
0.2 [0.1–0.4]
 % af samlede befolkning (2005) +
HIV/AIDS blandt voksne kvinder (antal tilfælde blandt 15-49 årige):  
770
  (2001)
HIV/AIDS blandt børn (tilfælde blandt 0-14 årige):  
<100
  (2001)
Anvendelse af prævention blandt kvinder (15-49 år):  
   ..   
 % (2005)
Tuberkulosetilfælde:  
6
 pr. 100.000 (2005) +
Cigaretforbrug (gennemsnit pr. voksen pr. år 1992-2000):  
1.963
  (2000)
Tobaksforbrug. Andel af befolkningen der ryger dagligt:  
30,5
 % (2000) +
Tobaksforbrug. Andel af voksne kvinder der ryger dagligt:  
25
 % (2004) +
Tobaksforbrug. Andel af voksne mænd der ryger dagligt:  
31
 % (2004) +
Årligt alkoholforbrug (personer o. 15):  
11,5
 liter alkohol pr. person (2000) +
Andel af befolkningen der ikke har adgang til forbedret vandforsyning:  
0
 % (2004)
Adgang til ordentlig drikkevandsforsyning (andel af befolkningen):  
100
 % (2002) +
Andelen af alle fødsler hvori der deltager kvalificeret sundhedspersonale (1995-2003):  
100
 % (2005) +
Andel af befolkningen med adgang til forbedret drikkevandsforsyning:  
100
 % (2004)
Antal læger pr. 100.000 indbyggere (1990-2004):  
366
  (2004) +
Hospitalssenge:  
3,3
 pr. 1000 indb. (1999) +
Selvmord blandt mænd (pr. 100.000 pr. år):  
21,4
  (1999)
Selvmord blandt kvinder (pr. 100.000 pr. år):  
7,4
  (1999)
Totale udgifter til sundhed:  
2.583
 US$ pr. person (2002) +
Offentlige udgifter til sundhed:  
8,2
 % af BNP (2007) +
Private udgifter til sundhed:  
1,5
 % af BNP (2004) +
Samlede per capita udgifter til sundhed:  
2.780
 PPP US$ (2004) +
Et-årige børn der er fuldt vaccinerede mod mæslinger:  
95
 % (2005)

Uddannelse

       
Indskrivning af børn i skolens 1-5. skoleår:  
95
 % (2005) +
Indskrivning af børn i skolens 6-9. skoleår:  
96
 % (2003) +
Andelen af børn der fuldfører 5. skoleår:  
100
 % (2002)
Analfabetisme blandt voksne (>15 år):  
1
 % (2005)
Indskrivning af børn i skolens 1.-10. skoleår:  
102,7
 % (2005)
Indskrivning af drenge i skolens 1-10. skoleår:  
99
 % (2005)
Funktionelle analfabeter (andelen af de 16-65 årige der mangler fundamentale læse/skrive færdigheder) (1994-98):  
9,6
 % (2003) +
Uddannelsesniveau (voksnes gennemsnitlige skoleuddannelse i antal år):  
10,3
 år (2010) +
Udgifter til forskole og 1-5. klassetrin som del af samlede uddannelsesudgifter:  
31
 % (2005)
Udgifter til undervisning på 6-7. klassetrin som del af samlede uddannelsesudgifter:  
35
 % (2005)
Udgifter til undervisning på 8-10. klassetrin som del af samlede uddannelsesudgifter:  
30
 % (2005)
Offentlige udgifter til uddannelse:  
7,9
 % af BNP (2006) +
Offentlige udgifter til uddannelse - andelen af regeringens samlede udgifter:  
15,3
 % (2005) +

Arbejdsmarked

       
Arbejdsløshed:  
114,2
 1000 personer (2006) +
Arbejdsløshed - andel af arbejdsstyrken:  
3,3
 % (2008) +
Gennemsnitlig arbejdsløshed 1990-2000:  
5,8
 % (2003) +
Kvinders arbejdsløshedsrate ifht. mænds:  
136
 % (2006) +
Ungdomsarbejdsløshed:  
7,6
 % (2006) +
Ungdomsarbejdsløshed blandt kvinder ifht. mænds:  
100
 % (2006) +
Langtidsarbejdsløshed (andel af arbejdsstyrken der har været arbejdsløse i over 12 mdr.):  
0,8
 % (2006) +
Langtidsarbejdsløse kvinder som andel af alle arbejdsløse:  
20,2
 % (2006) +
Langtidsarbejdsløse mænd som andel af alle arbejdsløse mænd:  
20,7
 % (2006) +

Kvinder

       
Gender Empowerment Measure (GEM):  
2
  (2005) +
Kvinders andel af pladserne i parlamentet:  
38
 % af alle (2008) +
Kvindelige ministre i regeringen:  
33,3
 % af alle (2005) +
Kvinder fik stemmeret i:  
1915
  (2002)
Kvinder fik opstillingsret til parlamentet i:  
1915
  (2002)
Første gang kvinder blev valgt (V) eller udpeget (U) til parlamentet:  
1918 V
  (2002)
Kvindelige lovgivere og ledere:  
25
 % af alle (2005) +
Kvindelige professionelt eller teknisk kvalificerede arbejdere:  
53
 % af alle (2005) +
Kvinders indkomst ifht. mænds:  
0,73
  (2006) +
Gender related Development Index (GDI):  
11
  (2005) +
Pigers optagelse i skolen (1-4. klasse):  
99
 % (2005) +
Pigers optagelse i skolen (1-4. klasse) ifht. drenges:  
1,01
 % (2005) +
Pigers optagelse i skolen (5-7. klasse):  
126
 % (2005) +
Pigers optagelse i skolen (5-7. klasse) ifht. drenges:  
1,04
 % (2003) +
Pigers optagelse i skolen (8-10. skoleår):  
94
 % (2005) +
Pigers optagelse i skolen (8-10. skoleår) ifht. drenges:  
1,43
 % (2003) +
Pigers optagelse i skolen (1-10. skoleår):  
107
 % (2005)
Erhvervsaktivitet blandt kvinder (o. 15 år):  
61,8
 % (2003) +
Udviklingen i kvinders erhvervsaktivitet (1990 = 100):  
100
  (2003) +
Kvinders erhvervsrate ifht. mænds:  
85
 % (2003) +

Økonomi

       
BNP:  
258,7
 mia. US$ (2005) +
BNP (PPP $):  
169,5
 mia. PPP US$ (2003) +
BNP pr. capita (PPP US$, faste 2008 priser):  
35.736
 PPP US$ (2010) +
Kvinders årlige indkomst:  
28.766
 US$ (2005) +
Mænds årlige indkomst:  
39.288
 US$ (2005) +
Gennemsnitlig årlig per capita vækst i BNP 1975-2003:  
1,6
 % (2003) +
Gennemsnitlig årlig per capita vækst i BNP 1990-2003:  
1,9
 % (2003) +
Højeste per capita BNP i perioden 1975-2003:  
31.471
 PPP US$ (2003) +
- dette blev registreret i år:  
2.002
  (2003) +
Opsparing i samfundsøkonomien:  
13,8
 % (2008) +
Gennemsnitlig årlig ændring af forbrugerprisindekset i år 2000-2003:  
2,1
 % (2003) +
Import af varer og serviceydelser:  
44
 % af BNP (2005) +
Export af varer og serviceydelser:  
49
 % af BNP (2005) +
Export af råvarer som andel af den samlede vareexport:  
31
 % (2005) +
Export af forarbejdede varer som andel af den samlede vareexport:  
65
 % (2005) +
Export af højteknologiske varer som andel af den samlede vareexport:  
21,6
 % (2005) +
Index for varebytteforholdet (2000 = 100):  
104
 % (2005) +
Gennemsnitlig årlig ændring af forbrugerprisindekset (inflationen) i år 2004-05:  
1,8
 % (2005)
Samlet antal beskæftigede (arbejdere og funktionærer):  
2.733
 1000 pers. (2005)
Beskæftigede i landbrug:  
3
 % af beskæftigede (2005) +
Indkomstfordeling - de fattigste 10%'s andel af indkomst/forbrug:  
2,6
 % (2005) +
Indkomstfordeling - de fattigste 20%'s andel af indkomst/forbrug:  
8,3
 % (1997) +
Indkomstfordeling - de rigeste 20%'s andel af indkomst/forbrug:  
35,8
 % (1997) +
Indkomstfordeling - de rigeste 10%'s andel af indkomst/forbrug:  
21,3
 % (2005) +
Ulighed - forholdet mellem indkomst/forbrug for de 10% rigeste og de 10% fattigste:  
8,1
  (2005) +
Ulighed - forholdet mellem indkomst/forbrug for de 20% rigeste og de 20% fattigste:  
4,3
  (2005) +
Ulighed - Gini koefficienten:  
24,7
  (2005) +
Fattigdom (andel af befolkningen med en husstandsindkomst under 50% af den gennemsnitlige husstandsindkomst):  
5,6
 % (2004) +
Årlig Ulandsbistand:  
2.109
 mio. US$ (2005) +
Årlig Ulandsbistand - andel af BNP:  
0,81
 % (2005) +
Årlig Ulandsbistand - pr. capita i donorlandet:  
388
 (2000 US$) (2005) +
Årlig Ulandsbistand til de mindst udviklede lande - andel af den samlede bistand:  
38
 % af total (2003) +
Samlet eftergivelse af gæld til u-landene (1990-2003):  
377
 mio. US$ (2003)
Import fra udviklingslandene:  
6.815
 mio. US$ (2003)
- i % af den samlede import:  
12
 % (2003)
Import fra de mindst udviklede lande:  
168
 mio. US$ (2003)
- i % af den samlede import:  
0,3
 % (2003)
Nettotilgang af udenlandske investeringer (FDI, Foreign Direct Investment):  
2
 % af BNP (2005)
Gennemsnitlig årlig per capita vækst i BNP 1990-2005:  
1,9
 % (2005)
Beskæftigelse i serviceerhverv:  
73
 % af beskæftigede (2005)
Udstedte patenter:  
19
 pr. million indbyggere (2005) +
Forsknings- og udviklingsudgifter som % af BNP i perioden 1990-2000:  
2,5
 % af BNP (2002) +
Antal videnskabsmænd involveret i forskning og udvikling (F&U):  
5.016
 pr. million indbyggere (2005) +
Import af korn og ris:  
554.748
 Tons, metrisk (1998)
Afhængighed af importerede fødevarer:  
12
 % (1997)
Anvendelse af kunstgødning:  
1.882,5
 Kg pr. hektar (1997)
Fødevareproduktion (index, 1989/91 = 100):  
103
  (1998)

Kommunikation

       
Telefonlinier:  
619
 pr. 1000 mennesker (2005) +
Mobiltelefon abonnementer:  
883
 pr. 1000 mennesker (2003) +
Internet brugere:  
83,3
 % (2008) +
Internet host computere:  
62,9
 pr. 1000 mennesker (2000) +
Aviser:  
1.141,2
 pr. 1000 indb. (1997) +
Fjernsynsapparater:  
585
 pr. 1000 indb. (1996)
Nye bogudgivelser:  
230
 titler pr. 100.000 indb. (1992)

Energi/miljø

       
Årligt elektricitetsforbrug per capita:  
6.967
 KWh (2004) +
Landets samlede årlige primære energiforbrug:  
19,6
 Millioner tons olieækvivalenter (2005) +
Importafhængighed af energi:  
4
 % (1997)
Biomasses andel af det samlede primære energiforbrug:  
13,2
 % (2005) +
Årlig per capita emission af CO2:  
9,9
 metriske tons (2006) +
Landets andel af den globale CO2 emission:  
0,2
 % (2004) +
Landets samlede CO2 udledning:  
52,9
 m3 CO2 (2004) +
Årlig ændring i CO2 udledningen i perioden 1990-2004:  
0,5
 % årligt (2004)
Vand, sol, vind og geotermisk energi som andel af den samlede primære energiforsyning:  
3
 % (2005)
Traditionelle energikilders andel af energiforsyningen:  
12,7
 % (2002) +
Kuls andel af det samlede primære energiforbrug:  
18,9
 % (2005) +
Atomkrafts andel af det samlede primære energiforbrug:  
0
 % (2005)
Afskovning:  
0,8
 % årligt (2005)
Kunstvandet areal:  
17,1
 % af den opdyrkede jord (1993)
Skove:  
11,8
 % af landets samlede overflade (2005) +
Opdyrket jord:  
58,9
 % af landets samlede overflade (1993)
Anden arealanvendelse:  
30,8
 (% af landets samlede areal) (1993)
Beskyttet landområde:  
5
 % (2009) +
Elektrificeringsrate (hustande med indlagt el):  
100
 % (2004)
Har ratificeret (R) eller blot underskrevet (u) Kyoto protokollen i konventionen om klimaforandringer:  
u
  (2002)
Har ratificeret (R) eller blot underskrevet (u) konventionen om klimaforandringer:  
R
  (2002)
Har ratificeret (R) eller blot underskrevet (u) Cartagenaprotokollen om Bio-sikkerhed:  
u
  (2002)
Har ratificeret (R) eller blot underskrevet (u) konventionen om biodiversitet:  
R
  (2002)

Samfund iøvrigt

       
HDI (Human Development Index - plads):  
19
  (2010) +
HDI (Human Development Index):  
0,866
  (2010) +
Human Poverty Index (HPI-2):  
8,9
 % (2003)
Valgdeltagelse ved seneste valg:  
87
 % (2002)
Areal:  
43.090
 km2 (2000)
Internt fordrevne flygtninge (1000):  
-
  (2000)
Antal ankomne flygtninge til landet siden 1990 (1000):  
70
  (2004) +
Flygtninge fra dette land til andre lande (1000):  
0
  (2008) +
Våbenimport:  
133
 mio. US$ (1990 priser) (2006) +
Våbenexport:  
3
 mio. US$ (1990 priser) (2006) +
Andel af den globale våbenexport 1995-2001:  
~0
 % (2001)
Andel af den globale våbenexport 2002-2006:  
 (.) 
 % (2006)
Væbnede styrker (1000):  
22
  (2007) +
Index for udviklingen i de væbnede styrker (1985 = 100):  
72
  (2003) +
Røverier (under trussel om vold):  
62
 pr. 100.000 indb. (2008)
Mord:  
1,4
 pr. 100.000 indb. (2008) +
Militære udgifter:  
1,8
 % af BNP (2005) +

Aftaler

       
Ratificering (R) af den internationale konvention om elimineringen af alle former for Racediskrimination (1965), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af den internationale aftale om civile og politiske Rettigheder (1966), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af den internationale aftale om økonomiske, sociale og kulturelle Rettigheder (1966), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om eliminering af alle former for diskrimination mod Kvinder (1979), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen mod tortur og anden rå, inhuman eller neværdigende behandling eller Straf (1984), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om børns Rettigheder (1989), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om forsamlingsfrihed og retten til at organisere sig Fagligt (Konvention 87, 1948), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om retten til at organisere sig Fagligt og til at indgå Overenskomster (Konvention 98, 1949), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om afskaffelse af tvangsarbejde (Konvention 29, 1930), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om afskaffelse af Tvangsarbejde (Konvention 105, 1957), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om lige løn for lige arbejde (Konvention 100, 1951), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om afskaffelse af diskrimination på arbejdspladsen (Konvention 111, 1958), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om børnearbejde (Konvention 138, 1973), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen mod de værste former for børnearbejde (Konvention 182, 1999), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)

Det er muligt at sammenligne statistikken for forskellige lande. I så fald skal du først vælge en statistisk indikator ovenfor (f.eks. Befolkning) og dernæst i højre side klikke af, hvilke lande du vil sammenligne..