Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Danmark
Arbejde  .  Faglært arbejde  .  Bygningsarbejder  .  Maler
   .  Kultur  .  Litteratur  .  Journalistik
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Anarkisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 33.150
: :
Rasmussen, Sophus
Left
Rocks
2024-06-18 17:09

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Sophus Rasmussen
Sophus Rasmussen
(Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, ABA)

Sophus Rasmussen (1880-1907), dansk anarkist, udlært maler og meget aktiv i de små anarkistgrupper i København i begyndelsen af dette århundrede - bl.a. som redaktør. Han blev fængslet af politiske årsager, og gik efter sin løsladelse en periode i eksil i Helsingborg. Han følte sig jaget af politiet og var desuden forbitret over den almindelige udbytning og undertrykkelse i samfundet. Da han i 1907 atter skulle anholdes i København, skød han en betjent og derpå sig selv.

A.J.