Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Danmark
Organisation  .  Bevægelser  .  Arbejderbevægelsen
   .  Kulturorganisering  .  Analyse
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 27.583
: :
Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie (SFAH)
Left
Rocks
2024-05-20 08:21

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

SFAH
c/o ABA
Nørrebrogade 66D
2200 København N

Tlf. 3536 1522
Fax 3536 3222

Email: sfah@aba.dk
Internet: www.sfah.dk

Selskabet blev stiftet den 4. december 1970. Dets formål er at inspirere til og befordre studiet af arbejderbevægelsens historie. Desuden er det selskabets opgave at fungere som forum for forskere, der arbejder videnskabeligt med den danske og internationale arbejderbevægelses historie og som formidler af denne forsknings resultater. Selskabet er uafhængigt i politisk og ideologisk henseende.

Foruden årbog og tidsskrift udgiver selskabet en skriftserie, som indeholder hidtil utrykte afhandlinger, oversættelser m.m. I denne serie er hidtil udkommet 11 afhandlinger. Selskabet afholder endvidere et årligt seminar i efteråret, hvor medlemmerne får mulighed for at diskutere problemer vedrørende forskning og historieskrivning om arbejderbevægelsen. Deltagelse kræver medlemskab af selskabet. Endelig har selskabet nedsat en række udvalg, som bl.a. arbejder med undervisningsmaterialer til folkeskolen og til gymnasier.

Alle der ønsker at fremme og støtte selskabets formål kan optages som medlem. Selskabets virksomhed ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på en årlig generalforsamling. Denne afholdes i januar/februar.

A.J.