Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 26/11 2003
Læst af: 31.668
: :
Rød Ungdom
Left
Rocks
2024-07-22 04:50

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Rød Ungdom
Nørre Allé 11A, kld.
2200 København N

Tlf. 35346033
Email: ru@ru.dk
http://www.ru.dk

Rød Ungdom (1993-), socialistisk ungdomsorganisation, uformelt knyttet til DKP/ML.

Sammenbruddet i Østeuropa og opbruddet på venstrefløjen i starten af 1990'erne førte også til opbrud i ungdomsorganisationerne. DKU havde nedlagt sig selv i 1989 og VSU i 1992. 1989-92 havde der i flere byer eksisteret det såkaldte «Gadens Parlament», der i 1992 var ved at have udspillet sin rolle. Unge revolutionære mødtes derfor i sommeren 1992 med henblik på at danne en fælles ungdomsorganisation. Politisk spændte gruppen meget bredt. Så bredt at den ikke ønskede at være rummet indenfor samme organisation. Som udløber af ungdomstræffet dannede en fløj i september 1992 Rebel - revolutionære unge socialister, der gik ind for en fladere, løsere og mere anarkistisk organisering. De ønskede samtidig at afgrænse sig politisk mod stalinismen.

Den anden fløj der ikke kunne støtte denne organisationsform og politiske afgrænsning dannede nogle måneder senere Rød Ungdom (RU), der politisk er knyttet tættest til DKP/ML, selv om RU ikke formelt kan betegnes som DKP/ML's ungdomsorganisation, og også har været anvendt af f.eks. trotskistiske unge.

1990'erne var præget af en del rivalisering mellem de to ungdomsorganisationer. Selv om de ledende kadrer i begge organisationer nok var i stand til at afgrænse sig politisk fra modparten, var denne skelnen ikke lige så klar i det daglige arbejde, og realiteten har da også været, at de har udvekslet mange medlemmer og haft en vis arbejdsdeling. I de fleste byer i landet har der ikke været plads til afdelinger af begge organisationer, og Rebel har derfor mange steder haft en afdeling, hvor der ikke har været nogen RU afdeling og omvendt. Når der har været afmatning i den ene, er medlemmerne i stedet sevet over i den anden. Begge organisationer har samtidig i en vis udstrækning fra slutningen af 90'erne bejlet til Enhedslisten, hvis selvstændige ungdomsarbejde indtil da var begrænset.

Rebels krise i 1999-2000 gav derfor i mange dele af landet RU større spillerum. Rebel blev i april 2001 lagt sammen med Enhedslistens Ungdomsnetværk og dannede Socialistisk Ungdomsfront (SUF). I perioden op til dannelsen blev rivaliseringen mellem RU og Rebel intensiveret, og vil sandsynligvis fortsætte, både politisk og organisatorisk.

A.J.