Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Norge
Organisation  .  Kulturorganisering  .  Blade
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 7/2 2003
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 22.782
: :
Ny Tid
Left
Rocks
2024-06-10 04:52
2024-06-09 13:28

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Ny Tid, norsk dagblad knyttet til Sosialistisk Venstreparti (SV). Avisen udkom med sit første nummer den 15. august 1975: 32 sider, heraf 8 sider statsannoncer. To dage før havde Orientering, SF's avis, udgivet sit sidste nummer. Ny Tid tog over hvor Orientering slap - som venstrebevægelsens talerør i norsk politik - efter en samlingsproces hvor de fire samlingsparter SF, AIK, uafhængige og NKP stredes om både bestyrelsespladserne og redaktionen på avisen. Den første redaktør var Audgunn Oltedal.

Ny Tid er siden udkommet hver uge. Oprindelig var stilen kollektiv og opslagene spartanske, men redaktionen gik snart over til underskrevne artikler i stadig bedre udstyr. Fremtrædelsen som menighedsblad blev gradvist fjernet, og gode journalister fik spillerum. Oplag i 1979: 18.000 eksemplarer i gennemsnit.

Frem til midten af 1980'erne var avisen tilknyttet SV efter traditionel opskrift: Redaktøren var landsmødevalgt, bladbestyrelsen blev udpeget af partiets hovedbestyrelse, mens lederartiklerne udtrykte partiets holdning. I midten af 80'erne omdannedes den til et aktieselskab. Selskabets bestyrelse ansatte chefredaktøren, der ansatte bladets medarbejdere, og bladet udtrykte ikke længere altid partiets linie - selvom der ofte var et sammenfald. SV havde dog fortsat aktiemajoriteten i avisen. I starten af 90'erne begyndte man at sælge aktier til privatpersoner, og SV ejer i dag centralt godt 12% af aktierne, mens lokalafdelingerne ejer 37% - ialt 49%. SV har vedtaget, at det ikke længere blandet sig i avisens linie og har de seneste år ikke deltaget i dens generalforsamlinger. Beslutningerne overlades til de privatpersoner, der deltager i generalforsamlingerne.

Bladet har ydet væsentlige bidrag til norsk sikkerhedspolitisk debat gennem reportager om forsvaret og de hemmelige tjenester. Den mest dramatiske førte til politibeslaglæggelse og retssag (se Listesagen). En anden Ny Tid specialitet er interviews med folk fra Arbejderpartiets venstrefløj, som undertiden vækker pinlig opmærksomhed i partiet.

I den ideologiske debat har Ny Tid afspejlet de skiftende stemninger og interesser i SV, men altid således at reportagestoffet har haft første prioritet.

H.F.D. / A.J.