Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 25.988
: :
Machel, Josina
Left
Rocks
2024-06-17 15:21

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Josina Machel
Josina Machel

Machel (1946-1971), frihedskæmper fra Mozambique. Josina Machel (født Muthuemba) sluttede sig som meget ung til befrielsesfronten FRELIMO. Da hun døde af sygdom kun 25 år gammel var hun politisk leder af FRELIMO's kvindebrigade og medlem af den centrale ledelse. Gennem sin aktive kamp - og sine mange vigtige taler og artikler - var hun med til at lægge grundlaget for den vigtige rolle kvinderne har spillet i FRELIMO's væbnede befrielseskamp og i opbygningen af et nyt samfund.

FRELIMO's centralkomité vedtog i 1966 at oprette en selvstændig kvindebrigade, og året efter blev de første kvinder sat ind i militær kamp i Niassa og Cabo Delgado-provinserne. I begyndelsen deltog de i forsvaret af befriede områder, men blev senere indsat i offensive fremrykninger mod områder under portugisisk besættelse. Machel var selv med i flere sådanne fremstød i første linie.

I flere politiske dokumenter, som bl.a. blev offentliggjort i FRELIMO-organet «Mozambique Revolution», behandlede Machel kvindens rolle som dobbelt undertrykt: både som koloni-undersåt og som kvinde. Hun understregede at kvindernes aktive mobilisering var en forudsætning for, at befrielseskampen skulle føres frem til sejr, samtidig med at de også måtte kæmpe mod fordomme og mandschauvinisme indenfor befrielsesbevægelsen. Machel lagde også særlig vægt på de specielle forudsætninger kvinderne havde for at få deres medsøstre i landsbyerne i tale, og at de overfor andre kvinder havde lettere end mænd ved at nå frem med deres budskab om befrielseskampens nødvendighed og at formidle praktiske kundskaber, som kunne give materiel fremgang. Ikke mindst måtte en styrkelse af landbrugsproduktionen i befriede områder bygge på kvindernes indsats, særligt i et samfund hvor så mange mænd enten var på migrantarbejde i sydafrikanske miner eller deltog i befrielseskampen.

Efter Machels død blev arbejdet med mobilisering og organisering af kvinderne i Mozambique fortsat for fuld kraft. I 1973 blev der oprettet et selvstændigt kvindeforbund, som først og fremmest lagde vægt på civile mobiliseringsopgaver indenfor landbrug, sundhed, undervisning m.m. samtidig med at kvindebrigaden fortsatte rekrutteringen til de militære frontlinier.

Machel var gift med Samora Machel, som var FRELIMO's militære leder fra 1966, befrielsesfrontens formand fra 1970 og præsident for det selvstændige Mozambique fra 1975

T.L.E.

Litteratur

J. Machel: The Role of Women in the Revolution, i Mozambique Revolution, nr. 41, Dar-es-Salaam 1969.