Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Tyskland
Arbejde  .  Politisk  .  Politiker  .  Parlamentariker
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Marxisme
     .  Kommunisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 41.892
: :
Liebknecht, Karl
Left
Rocks
2024-06-13 05:00

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Karl Liebknecht
Karl Liebknecht

Liebknecht (1871-1919), tysk socialist. Karl Liebknecht var søn af Wilhelm Liebknecht, en af grundlæggerne af den marxistiske socialisme i Tyskland. Fra 1905 var Karl Liebknecht aktiv på venstrefløjen i det tyske socialdemokratiske parti (SPD), sammen med bl.a. Rosa Luxemburg, Franz Mehring og Clara Zetkin. Organisatorisk arbejdede han særligt indenfor partiets ungdomsbevægelse. Senere også indenfor den internationale socialistiske ungdomsbevægelse.

Antimilitarismen var Liebknechts vigtigste politiske platform. I 1907 udgav han brochuren «Militarisme og antimilitarisme», som medførte 18 måneders fængselsstraf. I 1912 blev han valgt som medlem af Rigsdagen, og var den eneste der i december 1914 stemte mod krigsbevillingerne, efter først at have stemt for dem i august 1914. I 1916 tog han og andre krigsmodstandere i gruppen «Die Internationale» initiativ til bulletinen «Spartakusbreve» og organiserede en førstemajdemonstration med slagordene: «Ned med regeringen! Ned med krigen!» Liebknecht blev sendt i fængsel til oktober 1918.

Da han blev løsladt, var han med til at proklamere en socialistisk republik i Berlin den 9. november 1918, samtidig med at højresocialdemokraterne gjorde et tilsvarende fremstød. For at tage kampen op omdannede han og Rosa Luxemburg i januar 1919 Spartakusgruppen til Det tyske kommunistiske Parti. Fjorten dage senere blev de myrdet af kontrarevolutionære officerer - om ikke på socialdemokraternes ordre - så i hvert fald med deres stiltiende samtykke.

J.E.