Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 33.443
: :
Kapitalintensiv produktion
Left
Rocks
2024-07-17 04:59

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Kapitalintensiv produktion er produktion, som benytter forholdsvis megen realkapital (maskiner, transportmidler, produktionsudstyr o.l.) og forholdsvis lidt arbejdskraft. Det modsatte er arbejdsintensiv produktion: her benyttes en ringe realkapital pr. arbejder.

Hvor kapitalintensiv produktionen er, afgøres dels af rent tekniske forhold. Nogle gange er det uundgåeligt, at produktionen bliver kapitalintensiv. I de fleste tilfælde har man teknisk set fuldstændig valgfrihed, da kapitalintensiviteten afgøres af forholdet mellem prisen på arbejdskraft (løn) og prisen på kapital. («Prisen» på kapital er det, som det koster at bruge realkapital og bestemmes af prisen på nyindkøb, hvorvidt udstyret slides og af renten på lån man tager til sådanne indkøb.) Mangel på arbejdskraft kan også påvirke dette forhold.

Et lavt renteniveau giver lav pris på realkapital. Kapitalintensiv produktion har derfor haft en stor fordel fremfor anden produktion i andre lande (kapitalintensiv produktion har haft et komparativt fortrin). Generelt går tendensen i retning af stadig mere kapitalintensive virksomheder.

A.Se.