Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Kultur  .  Musik
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 45.368
Arbejde  .  Kultur  .  Musik
: :
Internationale
Left
Rocks
2024-06-13 05:00

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Arbejderbevægelsens internationale kampsang, skrevet i 1871 af franskmanden Eugene Pottier under pariserkommunen. Den skal være blevet sunget første gang 26. marts 1871 på Bastillepladsen, da pariserkommunens Råd var blevet valgt. Det var dog til en anden melodi end den, der i dag er kendt. Den blev først komponeret i 1888 af smedesvenden Alphonse de Geyter i Lille.

I Danmark blev den første gang kendt i 1910, da A.C. Meyer anvendte den som afslutningssang i sin kantate til den internationale socialistkongres i København (se 2. Internationale). Oversættelsen var dog ikke korrekt, og den rigtige oversættelse blev først bragt i Social-Demokratens julenummer 1911 under titlen, «Rejs jer fordømte her på jorden». Den er i dag oversat til de flestes af verdens sprog.

Internationale

Rejs jer, fordømte her på jorden
Rejs dig du sultens slavehær
I rettens krater buldrer torden
Nu er det sidste udbrud nær
Bryd kun fortids møre mur i stykker
Slaveskare, der er kaldt
Snart verdens grundvold sig forrykker
fra intet da vi bliver alt.
/: Vågn til kamp af jer dvale
   til den allersidste dyst
   Og internationale
   slår bro fra kyst til kyst :/

Ej nogen mægtig gud og kejser
og folkehøvding står os bi
Nej, selv til kampen vi os rejser
vor folkeret forlanger vi
For at knuse tyvene vi føder
for at fri vor bundne ånd
vi puste vil til essens gløder
og smede med en senet hånd.
/: Vågn til kamp ....

Vi knuges under stat og love
vi flås af skattens skarpe klo
Og pligtfri kan den rige sove
vor ret kan ingen steder gro
Lad os kaste åget af vor nakke
Lighed fordrer pligt for ret
Med pligterne vi tog til takke
nu tager vi vor løn for det.
/: Vågn til kamp ....

Ved ofringen til mammons ære
har guldets konge aldrig haft
et andet mål end det at tære
på proletarens arbejdskraft
Denne bande ved vor slid og plage
til en mægtig rigdom kom
og når vi fordrer den tilbage
forlanger vi vor ejendom.
/: Vågn til kamp ....

Med krigsbegejstring de os fylder
de konger, før vi skal i slag
Men voldens herrer væk vi skyller
på massemytteriets dag
Bær da strejkeånden ind i hæren
og på næste krigs signal
vi siger nej til «Helteæren»
og skyder hærens general
/: Vågn til kamp ....

Arbejdere i stad på landet
en gang skal verden blive vor
Den dovne snylter skal forbandet
forjages fra den rige jord
Mange gribbe på vort blod sig mætter
lad os jage dem på flugt
Vor kamp en herlig tid forjætter
vor solen altid stråler smukt
/: Vågn til kamp ....

(Eugene Pottier (1871).
Oversat af Hans Laursen)

A.J.