Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Norge
Arbejde  .  Kultur  .  Litteratur  .  Journalistik
   .  Politisk  .  Parti  .  Hovedbestyrelsesmedlem
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Kommunisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 32.139
: :
Hansen, Arvid Gilbert
Left
Rocks
2024-06-18 17:09

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Arvid Hansen
Arvid Hansen

Hansen (1894-1966), norsk kommunistisk politiker og journalist, født i Kristiansand. Hansen blev i 1910 medlem af Norges Socialdemokratiske Ungdomsforbund (NSU) og fik der hurtigt ledende tillidshverv: Først blev han NSU sekretær på Vestlandet, i 1916 redaktør af NSU avisen «Klassekampen» og i 1917 formand i NSU. I 1918 blev han redaktør af «Akershus Social-Demokrat» og fra 1922 til 1923 var han redaktør af Arbejderpartiets teoretiske tidsskrift «Det 20. Aarhundrede» og lærer ved partiskolen. Allerede på det tidspunkt markerede Hansen sig på venstrefløjen indenfor Arbejderpartiet.

Ved partisplittelsen i 1923 sluttede han sig til NKP, hvor han allerede fra stiftelseslandsmødet fremstod som en af de ideologiske ledere. Han blev medlem af NKP's centralkomite og politbureau, i 1924 sekretær for den skandinaviske føderation af kommunistpartier, kandidat til Eksekutivkomiteen i Kommunistisk Internationale og medredaktør af det teoretiske NKP tidsskrift «Proletaren». Da han solidariserede sig med den yderste venstrefløj i det tyske kommunistparti (Fischer, Maslow) i 1926, og gjorde modstand mod planerne om et «Labour-Party» i Norge, dvs. en organisatorisk overbygning over alle arbejderpartierne, resulterede det i en midlertidig degradering indenfor NKP. Men fra 1927 var han atter den vigtigste repræsentant for Kominterns ultravenstre linie i Norge. Som redaktør af «Norges Kommunistblad» og «Arbejderen» i 1929 og 1930 og som den ledende partiteoretiker, var han hovedtalsmand for socialfascismetesen i Norge. NKP's stærke tilbagegang førte i 1931 til udskiftninger i partiledelsen, og fra 1931 til 1935 opholdt Hansen sig i Sovjetunionen. Efter tilbagekomsten til Norge blev han i 1936 redaktør af NKP avisen i Bergen, «Arbejdet», men genvandt aldrig den rolle han havde haft i 1920'erne. I 1949 blev han som Furubotn tilhænger ekskluderet af NKP.

Hansen har skrevet en lang række brochurer, NKP historien «Fra Lassalle til Lenin» (1929), NSU historien «Den røde ungdom i kamp og sejr» (1923) sammen med Olaussen og Zachariassen, «Arbejderen i norsk digtning» (1960), en forbundshistorie og talrige artikler i den internationale kommunistiske presse.

E.Lo.